Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone


korting bedrijfsvoorheffing in steunzone

voor te stellen aan de minister van Financin. Een gewest beschikt over een termijn van drie jaar na een 'kennisgeving' van collectief ontslag, om een steunzone voor maximum zes jaar voor te stellen aan de minister van Financin. Ook de incubatoren en businesscenters en enkele gebieden met een brownfieldconvenant in al deze regio's komen in aanmerking voor deze steunmaatregel. . Voor grote ondernemingen gelden er ook uitsluitingen voor de ijzer- en staalsector, synthetische vezels industrie, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoerssector en daarmee verband houdende infrastructuur en de energieproductie, -distributie en energie-infrastructuur. Indien de investering betrekking heeft op nieuwe vestigingen en nieuwe activiteiten van bestaande vestigingen kunnen grote ondernemingen wel steun in het kader van deze steunmaatregel krijgen in: provincie Antwerpen: Balen, Dessel en Mol; provincie Limburg: As, Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Herstappe. Het Waals Gewest heeft steunzones afgebakend rond Seraing (de site van Arcelor Mittal rond Sambreville (de site van Saint Gobain Sekurit rond Charleroi (de site van Caterpillar) en rond Frameries (de site van Doosan). Dan kan u bij bepaalde investeringen die in nieuwe aanwervingen uitmonden gedurende twee jaar een korting genieten op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Eveneens dient er een duidelijke link te zijn tussen de investering en de betrokken vestiging. 50 miljoen) of balanstotaal (max. Indien de investering wordt gerealiseerd (geactiveerd) bij een andere firma dan degene die de extra tewerkstelling zal realiseren, dan moeten deze firma's deel uitmaken van dezelfde groep van ondernemingen. Dit op voorwaarde winter efteling korting groupon dat het gewest een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met de federale regering.

Ondernemingen in een wco-procedure (wet op de continuteit van ondernemingen; opgenomen in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht) komen niet in aanmerking voor deze fiscale vrijstelling. De bedragen voor 2018 zijn een stuk hoger dan die van vorige jaren. Een belastingplichtige die zelf werken in onroerende staat uitvoert, moet zichzelf daarvoor in principe geen btw meer aanrekenen. 250 VTE) en het criterium omzet (max.  43 miljoen in ten minste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken niet mogen overschreden worden; voor de berekeningsregels inzake zelfstandigheidscriterium, wordt verwezen naar de (nieuwe) federale bepalingen van de fiscale kmo-definitie (art. Ondernemingen komen enkel in aanmerking indien ze bijkomende arbeidsplaatsen creren op een vestiging die in de afgebakende zone is gelegen. Voor de definitie van kmo in casu zijn de criteria voornamelijk gebaseerd op de Europese kmo-definitie maar voor de bepaling van het zelfstandigheidscriterium wordt rekening gehouden met de Belgische fiscale kmo-definitie.

Klik hiervoor rechts op 'bouwen en wonen vervolgens op 'bedrijven' en vervolgens op 'steunzones.' en je ziet de inkleuring op de kaart verschijnen. Omvang afgebakende steunzones, overheden mogen maatregelen nemen om zones die door zware collectieve ontslagen economisch worden getroffen, te ondersteunen. Voor grote ondernemingen gelden er uitsluitingen voor de ijzer- en staalsector, synthetische vezels industrie, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoerssector en daarmee verband houdende infrastructuur en de energieproductie, -distributie en energie-infrastructuur. Concreet betekent dit: dat het criterium tewerkstelling (max.

Ondernemingen waarvan 25 of meer van het kapitaal of stemrechten in handen is van een overheid, kunnen geen kmo zijn. Ondernemingen mogen niet in een wco-procedure zitten (wet op de continuteit van ondernemingen) en komen ook niet in aanmerking indien ten gevolge van geleden verlies het netto actief is gedaald tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal; Enkele sectoren worden. Is uw onderneming in een steunzone of zogenaamde ontwrichte zone gevestigd? Hierdoor valt zowel de hele provincie Limburg, het grootste deel van de provincie Antwerpen en ook delen van het arrondissement Leuven binnen de steunzones. Het aanvraagformulier kan u terugvinden. Het behoud van de nieuwe arbeidsplaats moet in een bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelasting worden aangetoond. Eigen werk in onroerende staat: jezelf btw aanrekenen is niet meer altijd nodig. Op die manier wordt ook de hele provincie Vlaams-Brabant gecoverd door deze steunmaatregel. Vlaanderen heeft inmiddels ook een procedure opgestart om een steunzone rond Zaventem te laten erkennen. Vlaanderen heeft momenteel twee zones afgebakend: én rond Genk en én rond Turnhout. Wil u van deze fiscale steunmaatregel genieten, dan moet u vr de aanvang van de investering het nieuwe formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone (formulier.

Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone
korting bedrijfsvoorheffing in steunzone


Sitemap