Sportkorting cm 2019


sportkorting cm 2019

er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer zijn voor homeopathische geneesmiddelen. Overkoepelend is er een centraal bestuur. CM-Hospitaalfix, fix Extra, bij aansluiting vr de 60ste verjaardag. Ook de tegemoetkoming in het lidgeld van jeugdverenigingen valt weg.

Voorwaarden, de sportactiviteit is opgenomen in de keuzelijst van sporttakken in de zoekrobot van Sport Vlaanderen (nieuwe benaming Bloso). (Alle diensten en voordelen onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst van de ziekenfondsen). CM-leden die geen beroep kunnen doen op een hospitalisatieverzekering krijgen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de verblijfskosten bij opname en daghospitalisatie in een algemeen ziekenhuis. Een andere nieuwigheid is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins.

CM-Hospitaalplan: maandpremie 2019, bij aansluiting vr de 60ste verjaardag. Wij zijn er echter van overtuigd dat we met ons aanbod aan diensten en voordelen voor heel veel mensen het verschil kunnen maken. Ga ook naar Download CM-diensten en -voordelen. Op het merendeel ervan heb je recht indien je in orde bent met de betaling van de, cM-bijdrage.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven. CM-voordeel, jaarlijkse tegemoetkoming tot 15 euro per persoon voor: het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging, sportcentrum of sportdienst; de deelnameprijs voor erkende joginitiaties en zweminitiaties zoals, start-to-Run, Loop-je-fit en, start-to-Swim ; de deelnameprijs voor schoolsport (vanaf 2018). Die hebben we uitvoerig bevraagd over hun verwachtingen in de aanvullende verzekering. Mits een extra bijdrage, kun je intekenen op bijkomende diensten zoals het. Tot en met 24 jaar 4,02, van 25 tot en met 49 jaar 9,24, van 50 tot en met 59 jaar 10,74, van 60 tot en met 64 jaar 18,46, van 65 tot en met 69 jaar 19,26, vanaf 70 jaar 28,57, bij aansluiting. We hebben ons bij onze keuzes ook laten leiden door onze leden, zegt Steven Hermans. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug. De club heeft nu twee afdelingen met elk hun eigen bestuur.

sportkorting cm 2019


Sitemap