Hoe bereken je korting op een bedrag


hoe bereken je korting op een bedrag

apparaat heeft nu een korting van. Percentage sommen oefenen voor op school? Download PDF Procenten sommen Je kunt oefenen met de oefenboeken rekenen van Aandacht voor Rekenen.

Pas dan kun je starten met het berekenen van procenten. . Aangezien je hebt vastgesteld wat 10 is van de prijs, vind je een groter percentage door te vermenigvuldigen met het aantal tientallen. 4, vermenigvuldig 10 van de afgeronde prijs met de juiste factor. 10 is in dit geval makkelijker! Vul Beginwaarde in; getal waarmee je begint, bijvoorbeeld een beginbedrag (veld Original Value ). Bijvoorbeeld, als je korting 30 procent bedraagt zal het resterende bedrag 70 procent zijn van de oorspronkelijke prijs. Verplaats het decimaalteken twee plaatsen naar links om het percentage om te zetten naar een kommagetal. Hoeveel kost de broek nu?

2, bereken 10 procent van de afgeronde prijs. 6, tel indien nodig de resterende 5 op bij de korting. In dit geval weet je de 100 (het geheel) en moet je 40 (deel) uitrekenen. 2 Bepaal de exacte verkoopprijs van een camera met een korting van. Hierbij staan ook de kommagetallen die erbij horen. In onderstaande verhoudingstabellen staan steeds de gegevens uit de opgave onderstreept. Dus is de geschatte korting op het shirt 17,50. 1 procent is dan én van die stukjes.

Hoeveel mannen wonen er? 10 betekent: delen door 10, dus 8,50 korting. Andere rekenproblemen spelen vaak mee: Relatie tussen verhoudingen, breuken, kommagetallen en procenten niet begrijpen. Door de opgave in een verhoudingstabel te zetten, wordt in ieder geval overzichtelijk wat er uitgerekend moet worden. Voor het spel is eigenlijk 121 betaald. Want 33 honderdsten kun je schrijven als 33 maar ook als 0,33. In de cito-toetsen voor groep 7 (ook in de entreetoets ) en groep 8 komt vaak een som voor waarbij je kind een korting moet berekenen. Een tablet is normaal 199,99. Bijvoorbeeld, als een shirt een korting heeft van 35, dan bereken je eerst 30 van de oorspronkelijke prijs (15). Nu moet de vraag hoeveel procent is 93 van 620? . Wat is de prijs inclusief korting quickjewels 21 btw?


Sitemap