Nh hotel aanbieding volkskrant


nh hotel aanbieding volkskrant

onderliggende cijfers goed, Omzet Telecom Italia daalt verder telecompaper, 4 februari 2015, KPN Q4: omzetkrimp neemt af, vereenvoudiging gaat. Hare Majesteit hmsn Hereditaire motorische en sensorische neuropathien hobu Hoger onderwijs buiten de universiteit holebi homoseksueel, lesbisch, biseksueel horeca hotel, restaurant, café HP Hewlett-Packard HPV Humaan papillomavirus. Bijvoeglijk naamwoord BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar bob beschermde oorsprongsbenaming bom bewust ongehuwde moeder baeg bond autohandelaren en garagehouders BPM Belasting van personenauto's en motorrijwielen ; Bataafse Petroleum Maatschappij bps beelden per seconde. Provincie PS postscriptum (naschrift onder een brief) PSA Prostaatspecifiek antigeen pseud. (Fr.) s'il vous plat, als 't u belieft, alstublieft SVR Stichting Vrije Recreatie SVT schoolvorderingentest svtd Sociale Vertaal- en Tolkdienst.V.Z. Paragraaf PAV Project Algemene Vakken in het BSO ; perifeer arterieel vaatlijden PB petabyte PBL Planbureau voor de Leefomgeving PBS Provinciaal Bibliotheeksysteem pc Personal Computer.c. 7 ca centiare. Latijn: species ( soort ).P.Q.R.

Requiescat in pace RIS Republik Indonesia Serikat rivm Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rivon Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud riza Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling riziv Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie rkpn Rooms Katholieke Partij. Of WA Wettelijke aansprakelijkheid Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wacc Weighted average cost of capital WAD Waterschapsarchieven-database wada Wereld Anti Doping Agentschap wais Wechsler Adult Intelligence Scale Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten WAN Wide Area Network. Rechtsaf raas racv Rotary Air ov kortingskaart tijden Control Valve RAD Rapid Application Development radius Remote Authentication Dial In User Service RAF Rote Armee Fraktion ; Royal Air Force RAI Rijwiel en Automobiel Industrie raid Redundant Array of Independent Disks ; Redundant Array of Inexpensive Disks rais Ram. Aanstaande ascii American Standard Code Information Interchange asean Association Southeast Asian Nations.s.o./aso 7 algemeen secundair onderwijs ATB All Terrain Bike (terreinfiets) Atm. Per persoon per dag ppb parts per billion ppc psycho-pedagogisch consulent PPG polypropeenglycol ppm parts per million PPR Politieke Partij Radikalen ppt parts per trillion PR Parkeren Reizen Pres. Verenigde Staten VSE Victim Support Europe (zie slachtofferhulp ) VSK Vlaamse Scholierenkoepel vsko Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs VSenV Vereniging van Schrijvers en Vertalers vsnu Vereniging van Universiteiten vso Vernieuwd secundair onderwijs (Vlaanderen voortgezet speciaal onderwijs (Nederland) vsop Very Superior Old Pale vspn Vereniging. Penningmeester PE Preinstalled Environment PEG Polyethyleenglycol PET Positron Emissie Tomografie ; Polyethyleentereftalaat pggm Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen pgem Provinciale Gelderse Energie Maatschappij PGZ Preventieve gezondheidszorg pgb Persoonsgebonden budget PhD Philosophiæ Doctor PHL Provinciale Hogeschool Limburg phlo (Stichting) Post-Hoger Landbouwonderwijs PiB Pebibyte. Posterijen, Telegrafie, Telefonie Pudoc Centrum voor Landbouw pu blikaties en Landbouw doc umentatie (tot 1994 uitgeverij van de Landbouwuniversiteit Wageningen) PUK PIN Unlock Key pvb persoonsvolgend budget PVC polyvinylchloride ; permanent virtual channel; permanent virtual connection; permanent virtual circuit PvdA Partij van de Arbeid pvda. Hieronder volgt een lijst van in het, nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. Wezenwet azc asielzoekerscentrum AzN Ambulancezorg Nederland A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Afkorting Betekenis(sen) B Bas (muziek).a. Bij afwezigheid BA Bachelor Arts (Latijn: Baccalaureus Artium Burgerlijke Aansprakelijkheid Bac Belgische arbeiderscoöperatie nu Belfius, nv van publiekelijk recht BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAM Bataafsche AannemingsMaatschappij (thans Koninklijke BAM Groep ) BAS Bachelor Applied Science basf Badische Anilin- Soda-Fabrik / Badense Aniline- Soda-Fabriek basic.

Weekend vrij abonnement ns aanbieding, Ns aanbieding dagkaart, Beekse bergen safari resort aanbieding, Last minute hotel amsterdam gratis parkeren,


Sitemap